Pasjon 2022: – Stilfull pasjon-forestilling i Hesby

Elever ved Finnøy barneskole og studenter fra UiS og HVL fikk tre uker på å skape og spille forestillingen Pasjonstidens mysterium i og utenfor middelalderkirker. Foto: Leo Kramer

Beskrivelse av 2022-prosjektet Pasjonstidens mysterium, et middelalder-kunstprosjekt:

I møte med våre flotte middelalderkirker var det et mål fra stiftelsen Pasjon om å formidle, og å gi kulturelle opplevelser til barn og unge. Målet var å få kjennskap til den store kunst- og kulturskatt som er knyttet til påskeukens innhold, og å fremme forståelser og tilhørighet gjennom kunstneriske forestillinger med musikk, teater og dans.

Prosjektet hadde sin oppmerksomhet mot kunst og kulturuttrykk, skaperglede, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Dette er sentrale perspektiver i opplæringens verdigrunnlag i den nye læreplanen, «Kunnskapsløftet 2020». Gjennom dette prosjektet ville vi også innfri og operasjonalisere noen av den nye læreplanens kompetansemål.

Gjennom dette prosjektet ville vi bidra til gode kulturelle opplevelser og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, noe som igjen har betydning for lokalsamfunnet og som kan gi varige verdier for elevene. Elevene fikk erfaringer og opplevelser hvordan de estetiske uttrykksformer anvendes innen temaet, Pasjonstidens mysterium – i en middelalder kontekst knyttet til påskeukens innhold. «Pasjonstidens mysterium», ble fremført med temaer fra påskeukens dramaturgi. I kirkenes uterom ble publikum møtt med figurteater.

Beskrivelse av samarbeidet

Prosjektet var i samarbeid mellom grunnskolen i Stavanger, Universitetet i Stavanger (UIS), Høgskolen Vestlandet (HVL) og stiftelsen Pasjon.

Pasjonstidens mysterium ble organisert i ulike faser eller mønster; introduksjon -og forberedelsesfasen, emnevalg og problemformulering, planleggingsfasen, gjennomføringsfasen, produktframstilling- presentasjonsfasen.

Prosjektet var et praksisfellesskap mellom kunstfagstudenter, kunstfaglige veiledere, og 29 elever i femte klasse fra Mosterøy og 31 elever i sjette klasse fra Finnøy Sentralskole. Sammen ble det utviklet og skapt ni forestillinger i Utstein klosterkirke og Hesby kirke. Timeplanen på skolene ble løst opp i ukene 45, 46 og 12. I denne tiden var elever og studentene sammen om å skape forestillingen. Det ble også engasjert fagpersoner innen maske og figurteater, og en som hadde ansvar for kostymering.

Forestillinger, publikumsdeltakelse og omtale

I uke 13 ble det bli arrangert skoleforestillinger og åpne fullsatte forestillinger for publikum i Hesby kirke og Utstein klosterkirke.

Forestillinger i Hesby kirke:

– torsdag 31. mars kl. 11.30., skoleforestilling

– torsdag 31. mars kl. 13.00., skoleforestilling

– torsdag 31. mars kl. 17.00., åpen forestilling for publikum

– fredag 1. april kl. 10.00., skoleforestilling

– fredag 1. april kl. 11.30., skoleforestilling

Forestillinger på Utstein klosterkirke:

– tirsdag 29. mars kl. 10.30., skoleforestilling
– tirsdag 29. mars kl. 13.00., åpen for publikum

– onsdag 30. mars kl. 10.30., skoleforestilling for skolens elever
– onsdag 30. mars kl. 13.00., åpen forestilling for publikum

Prosjektet ble omtalt to ganger i Øyposten, i Bygdebladet, ved HVL og UIS sine nettsider, og i det nasjonale kunstfagtidsskriftet Kontekst.

I Øyposten kan vi lese: «Stilfull pasjon-forestilling i Hesby», og videre «Pasjon-forestillinga til 6. klassingene på Finnøy sentralskole blei ei både stilfull og stemningsfull oppleving»

En av studentene uttrykker seg slik: – Det har vært en spennende reise med intensive dager, overraskende og flotte opplevelser, og ikke minst en fantastisk forestilling som vi sammen har skapt med elevene i femte og sjette klasse.

Pasjon 2022 – Pasjonstidens mysterium – et skoleprosjekt

Skoleprosjektet Pasjon 2022 blir ledet av Kari Olene Oma Rønnes og Berit Aarrestad.

Kunststudentene ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) og ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) har grunnskole- og alternativ praksis knyttet til prosjektet. Det vil være dans-, sang-, musikk- og teater/drama-studenter som har minimum bachelor i sitt kunstfag som vil delta i prosjektet.

Det vil bli laget to ulike forestillinger med utgangspunkt i påskefortellingen. Elever fra Mosterøy skole og Finnøy sentralskole er aktører i forestillingene sammen med kunststudentene. Forestillingene vil kun være åpne for skoleelever og foreldre.

På forestillingene på Utstein Kloster og i Hesby kirke vil kunstartene teater, musikk, sang og dans være integrert. PPU-studenter med fordypning i dans, musikk, sang og teater vil utforske og skape forestillingene sammen med elevene.

Forestillingene inneholder ulike tema fra påskeukens dramaturgi.

  1. Begeistringen – (Inntoget i Jerusalem)
  2. Måltidet – (Det siste måltid, nattverden)
  3. Sorgen/sviket – (Getsemane og Peters fornektelse)
  4. Håpet/gleden – (Oppstandelsen)

Forestillingene har premiere 29. mars 2022.

Pasjon 2023 – Å fråtse og å faste – et seminar

Pasjonsprogrammet i 2023 skal ramme inn fasten som leder opp til påsken.

Å fråtse og å faste – seminar i mars 2023
Programmet vil behandle og utdype det ene av disse elementene, som i den kristne påsketradisjonen er knyttet til nattverden, nemlig ‘måltid’. Det har
tittelen: Å fråtse og faste.

Gjennom en lang rekke innslag, som hovedsakelig vil presenteres gjennom dialog, foredrag, intervju og debatt, kommer seminaret til å rette søkelyset mot diverse underaspekter av ‘måltid’. Temaene er dels historiske og dels aktuelle av karakter, dels filosofisk reflekterende og dels mer orientert mot praktisk virkelighet. Med andre ord vil en utforske måltidet som både begrep og begivenhet. Begge dimensjonene rommer helt sentrale trekk ved våre moderne liv og ved religiøst liv: Måltidet har til å begynne med en både inkluderende og ekskluderende funksjon, det kan virke både samlende og splittende. For moderne familier er dessuten måltidet som institusjon og samlingspunkt kritisk truet.

Samtidig er måltidet i tiltagende grad også en skueplass for raffinement og status, og naturligvis for matkunst som fag. Måltidet kan også kobles til smaksbegreper i alminnelighet og dermed
estetikken. Tilsvarende spiller også smaken forstått som både estetisk erfaring og forestillinger om noe idealt en rolle innenfor det religiøse, slik at det kan gi mening å snakke om en både estetisk og spirituell smak. Ikke minst er måltid og spising også knyttet til disiplinerende praksiser av både religiøs og sekulær art, og ofte med et problematisk fortegn eller konsekvens.

Seminaret vil innledes med en refleksjon over dødssyndsbegrepet og avsluttes med høymesse med en kirkekaffe utenom det vanlige. Derimellom blir det blant annet en konsert lørdag kveld
med tidligmusikk (barokk, renessanse), og hvor mat og måltid er den røde tråden.

Se film fra Pasjon 2019

Vi har laget tre korte filmsnutter som viser utdrag fra forestillingen Pasjon i 2019.

Film 1 er en innledende presentasjon av prosjektet. I Film 2 får du se noen av karakterene som var med. Film 3 prøver å gi et innblikk i det visuelle konseptet i forestillingen, bruk av rom og bjelken som sentralt symbolsk virkemiddel .

Se filmene her

Neste Pasjon

Stiftelsen Pasjon arbeider med to prosjekter som er tett koplet til hverandre; Pasjon 2022 og Pasjonsspill2025.

Det første arrangement skjer ved inngangen til og ved avslutningen av fasten i 2022. Formålet er å øke bevissthet og kunnskap om Stavangers særegne kirkelige historiske opphav, og pasjonshistoriens plass blant våre kulturelle og religiøse røtter.

Pasjonsspill2025 vil bli en skreddersydd produksjon i anledning kirke- og byjubileet i 2025. Produksjonen planlegges å like mye tematisere Stavanger domkirkes historie og de engelske forbindelsene som mysterie- og pasjonsspilltradisjonen.

Det vil bli lagt ut mer informasjon om de to Pasjon-prosjektene etter hvert som de tar form.

 

– En enkel men sterk forestilling

Aftenbladet anmelder triller en femmer på terningen for Pasjon 2019.

– Plagge har skrevet like godt for det presist spillende ensemblet, korene, og for solistene som både talte, resiterte og sang. Alt hadde en fin balanse, skriver anmelderen Arnfinn Bø-Rygg.

Les hele anmeldelsen her 

Foto: Aftenbladet/Jarle Aasland

Dette skriver mediene

Mediene har dekket Pasjon 2019 før urpremieren og med anmeldelser.

Omtaler fra pressevisningen av Pasjon 2019 (her deltok ikke kor eller orkester):

Stavanger Aftenblad tirsdag 2. april

NRK Rogaland tirsdag 2. april (7 min 5 sekunder inn)

TV Vest tirsdag 2. april

Vårt Land onsdag 3. april

Anmeldelser:

Stavanger Aftenblad lørdag 5. april

Vårt Land mandag 8. april 2019 (krever pålogging)

Periskop tirsdag 16. april 2019

Foto: Stavanger Aftenblad/Marie von Krogh

 

Deltakere i Pasjon 2019

Pasjon 2019 er et samarbeidsprosjekt med en rekke deltakere.

Her ser du hvem som deltar i Pasjon 2019:

Komponist Wolfgang Plagge har spesialkomponert musikken til mysteriespillet, et rekviem, i sju deler.

Tekst:                                                    «An Impossible God» av Frank Topping

Oversatt og gjendiktet:                       Sindre Skeie

Tekstbearbeidelse:                              Berit Aarrestad, Mette Arnstad

Regi og kunstnerisk leder:                  Berit Aarrestad

Kunstnerisk konsulent:                       Mette Arnstad

Musikalsk leder:                                  Oddgeir Kjetilstad

Skuespillere/sangsolister:

Maria Magdalena:                                Penda Faal

Maria, Jesu’ mor:                                  Mette Arnstad

En av yppersteprestens tjenere:        Espen Hana

Centurionen:                                        Even Rasmussen

En tjenestejente i Kaifas hus:              Marie-Elise Herredsvela

En kvinne fra Jerusalem:                      Hilde Toresdatter Tangen

Simon fra Kyrene:                                Steffen Siggervåg Sortland

En soldat:                                              Herman Hilde Pedersen

Johannes:                                              Lasse Økland

En skriftlærd:                                        Jakub Adam Niedziela

Kvinne 1:                                               Ida Johanne Wahl

Kvinne 2:                                               Isabela Loviskova

Kvinne 3:                                               Astrid Kallenbach-Gustavson

Mann 1:                                                Paolo Leonardi

Sangsolister fra fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger, Stavanger katedralskole avd. Bjergsted samt korene i Stavanger domkirke.

Musikere:

Fløyte:                                                   Laura Loviskova

Fløyte:                                                   Cecilia Rospigliosi Salazar

Obo:                                                      Cecilia Rossi

Obo:                                                      Vibecke Lervik

Klarinett:                                              Gjøran Bårdsen

Klarinett:                                              Fredrik Lade

Fagott/bassklarinett:                           Evgenyia Leonova

Fagott/bassklarinett:                           Alexis Baldos

Horn:                                                    Steven James/Sunniva Torskangerpoll

Horn:                                                    Tone Våland/Ingrid Graftås Fløttum

Trompet:                                              Kristian Carstensen

Trompet:                                              Vibecke Hansen

Perkusjon:                                           Lars Breivik Løvseth

Fiolin:                                                   Marte Sævig Frantzen (konsertmester)

Fiolin:                                                   Tiril Eirunn Einarsdotte

Fiolin:                                                   Hedvig Christiansen

Fiolin:                                                   Frida Drevland Tømmerberg

Bratsj:                                                          Elin Kleppa Michalsen

Bratsj:                                                          Cecilia Johansson

Bratsj:                                                  Gabriella Papp

Cello:                                                    Johanna Saaek

Cello:                                                    Antonio Pellegrino/Vladimir Todea Babos

Kontrabass:                                         Theodor Barsnes Onarheim

Orgel:                                                   Ivan Sarajishvili

Produksjon:

Visuelt konsept og scenografi:          Terese Arildsdatter Riis, Berit Aarrestad

Koreograf:                                           Stine Isachsen Knudsen

Kostymedesign og søm:                    Tanja Huglen

Lysdesign:                                           Bjørnar Mæland/Bright Norway

Lys:                                                       Håvard Næsje

Lysbjelke:                                             Egil Idsøe

Lyddesign:                                           Erik Ingebretsen/Bright Norway

Regiassistent:                                      Penda Faal

Prosjektleder:                                      Siri Malmstrøm

Repetitør:                                             Maria Bue Kessel

Produsent:                                           Stiftelsen Pasjon