Bilder fra mysteriespillet, en forestilling i Stavanger Domkirke 2004