Takk til våre støttespillere

Våre samarbeidspartnere:

Den kulturelle skolesekken

Den norske kirke

Domkirken Musikk AS

Domkirken og St. Petri menighet

Fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethes legat

Rogaland fylkeskommune

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger kommune

Universitetet i Stavanger

Våre gode hjelpere:

Geir Magne Staurland

Madland Bilverksted

Rogaland Skilt Design

Rogaland Teater