Med utgangspunkt i å være «den fremmede», den som gjør oppbrudd, den som kommer som en fremmed til nye steder vil vi arrangere et økumenisk seminar i samarbeid med Stavanger bispedømmes dialogsenter. Det vil inviteres nasjonale og internasjonale kapasiteter til Stavanger for å diskutere og forelese på tema innenfor interkulturell dialog.

Utfyllende informasjon vil komme på ett senere tidspunkt.