Hver kveld etter Anslag og Mysteriespillet vil det holdes Etterklang på Domkirkeplassen. Her vil vi ta utgangspunkt i de syv dødsyndene samt kardinaldydene og åpne for ett spennende møte mellom dem. Etterklang vil være en kunsterisk hendelse preget av mystikk, fremmede klanger og indre veier. Aktørene vil sammen med lyd og lys vise en fremføring hvor dagens opplevelser og ettertanker får tid og rom til å klinge sammen.