Flere skoler har meldt seg på skoleprosjektet til Pasjon. Det er laget en del ressursmateriell om Stavanger domkirke og pilegrimsmotivet, samt tips til praktiske oppgaver og sanger. Dette ble presentert på kurs for lærere i januar og ligger tilgjengelig under ressurser på hjemmesiden.

Fredag 15. mars blir det pilegrimsvandring for påmeldte ungdomsskoler til Stavanger domkirke, med visning av forestillingen «I dine hender» kl. 11:30.

Mandag 18. mars blir det pilegrimsvandring til Stavanger domkirke for påmeldte barneskoler med forestilling kl 11:30. Forestillingen er spesiallaget for målgruppen og er laget med inspirasjon fra mysteriespillet og aktørene som er med der. Mange av de samme aktørene blir også med på denne forestillingen.