Pasjon er et pasjonsspill som gjennom flere delprosjekter og ulike kunstneriske uttrykksformer fører middelalderen inn i dagens Stavanger.

Pasjon 2013 vil som tidligere år bestå av flere delprosjekter med utgangspunkt i det valgte temaet. Hovedtemaet for i år er «Pilegrimen» med arbeidstittelen: «En pilegrim er en som går den veien han må gå». Pilegrimstradisjonen fra distriktet vil bli trukket inn i prosjektene og den regionale forankringen gjør at bidragsytere til prosjektet er spredt på flere av kommunene, både på Nord-Jæren og Ryfylke.

Senteret i Pasjonsspillet er selve Mysteriespillet som fremføres inne i Domkirken. Som i middelalderen utvider også vi spillarenaen, og gjennom ulike kunstuttrykk lar vi publikum få oppleve deler av pasjonsspillet ute i byen og i området nær kirken. Anslaget, Mysteriespillet og Etterklang vil tilsammen utgjøre en samspilt troika. Gjenkjennbare tema vil spille på lag i de tre delprosjektene og belyse temaene på ulike måter.

Som de tidligere årene vil også Pasjon 2013 være et samarbeid mellom ulike organisasjoner og aktører fra kultur Stavanger, som involverer profesjonelle og amatører, barn, unge og voksne. Vi vil også denne gang ha et nært samarbeid med Universitetet i Stavanger, Rogaland Teater, Stavanger Domkirke, Steinerskolen, Stavanger Kulturskole og Vågen vidergående skole. Videre vil vi knytte til oss profesjonelle instruktører innen dans, sang, musikk og teater. Dette innebærer profesjonelle skuespillere og sangere, elever og lærere ved fylkeskommunale videregående skoler.