I DINE HENDER – Mysteriespill av Svein Harry Schöttker Hauge
Et moderne pasjonsspill som lar Jesu lidelse og offer speile seg i vår tid.

Hvor går vi? Hvordan skal vi komme videre? Hvorfor gjør vi ikke noe med den lidelsen vi faktisk kan gjøre noe med? Skal vi legge alt i hendene på en Gud som vi ikke vet når kommer tilbake, eller skal vi ta saken i våre egne hender?