Pasjon 2004

Etter et bredt ønske om å videreføre prosjektet var tydelig, ble det også behov for å utvikle organisasjonen Pasjon. Det førte til opprettelsen av Stiftelsen Pasjon våren 2002 som åpnet for en ny gjennomføring i 2004.

I tillegg til programmet fire år tidligere ble det utvidet med en stor ridderturnering med hester og riddere transportert fra Sverige. Antallet medvirkende økte betydelig fra forrige gjennomføring og var da på rundt 800. Temaet for året ble bygget rundt vår lengsel etter fred i verden og kunstnerisk ansvarlig var fortsatt Mette L. Arnstad og Anna Sogne Møller.