Styret i stiftelsen Pasjon (oppdatert 07.10.2022):
Styreleder Leif Magne Helgesen – leih(at)online.no
Styremedlem Anna S. Songe-Møller – anna.songe.moller(at)gmail.com
Styremedlem Kari Olene Oma Rønnes – kari.o.ronnes(at)uis.no
Styremedlem Mari Hauge – marivhauge(at)gmail.com
Styremedlem Per A. Thorbjørnsen – perarmand@venstre.no
Styremedlem Per Andreassen – per.andreassen52(at)gmail.com
Styremedlem Sveinung Hove – sveinung(at)hovewest.no