Neste Pasjon-arrangementer i Stavanger domkirke planlegges for domkirkens og Stavanger bys 900-årsjubileum i 2025.

I 2022 ble kun skoleprosjektet Pasjonstidens mysterium arrangert i mars for elever fra Mosterøy skole og Finnøy sentralskole med elevenes nærmeste som publikum. Det planlagte 2022-seminaret er utsatt til 2023 pga. korona-restriksjoner våren 2022.

Forrige mysteriespill i Stavanger domkirke ble framført i april 2019.

Les mer
 • Seminarforedrag på bokhuset i mars 2023

  Tre påfølgende onsdager i mars måned vil Pasjon 2025 invitere til åpne foredragskvelder. Disse vil fokusere på ulike dimensjoner ved måltidet. Som begrep og begivenhet rommer måltidet sentrale trekk ved...

  LES MER

 • Pasjon 2022: – Stilfull pasjon-forestilling i Hesby

  Beskrivelse av 2022-prosjektet Pasjonstidens mysterium, et middelalder-kunstprosjekt: I møte med våre flotte middelalderkirker var det et mål fra stiftelsen Pasjon om å formidle, og å gi kulturelle opplevelser til barn og...

  LES MER

 • Pasjon 2022 – Pasjonstidens mysterium – et skoleprosjekt

  Skoleprosjektet Pasjon 2022 blir ledet av Kari Olene Oma Rønnes og Berit Aarrestad. Kunststudentene ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) og ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) har...

  LES MER

Bli frivillig?

  Å være frivillig medarbeider gir deg mange flotte og minnerike opplevelser og mange nye bekjentskaper. Pasjon trenger mange frivillige som ønsker å bidra til å lage en flott opplevelse for publikum i tiden før påske.

  Mysteriespillet har middelalderkatedralen vår som arena. 

  Skriv inn navn og kontaktdata her – så vil vi kontakte deg når Pasjon nærmer seg.