Pasjon 2022 – Pasjonstidens mysterium – et skoleprosjekt

Skoleprosjektet Pasjon 2022 blir ledet av Kari Olene Oma Rønnes og Berit Aarrestad.

Kunststudentene ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) og ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) har grunnskole- og alternativ praksis knyttet til prosjektet. Det vil være dans-, sang-, musikk- og teater/drama-studenter som har minimum bachelor i sitt kunstfag som vil delta i prosjektet.

Det vil bli laget to ulike forestillinger med utgangspunkt i påskefortellingen. Elever fra Mosterøy skole og Finnøy sentralskole er aktører i forestillingene sammen med kunststudentene. Forestillingene vil kun være åpne for skoleelever og foreldre.

På forestillingene på Utstein Kloster og i Hesby kirke vil kunstartene teater, musikk, sang og dans være integrert. PPU-studenter med fordypning i dans, musikk, sang og teater vil utforske og skape forestillingene sammen med elevene.

Forestillingene inneholder ulike tema fra påskeukens dramaturgi.

  1. Begeistringen – (Inntoget i Jerusalem)
  2. Måltidet – (Det siste måltid, nattverden)
  3. Sorgen/sviket – (Getsemane og Peters fornektelse)
  4. Håpet/gleden – (Oppstandelsen)

Forestillingene har premiere 29. mars 2022.