Pasjon 2022: – Stilfull pasjon-forestilling i Hesby

Elever ved Finnøy barneskole og studenter fra UiS og HVL fikk tre uker på å skape og spille forestillingen Pasjonstidens mysterium i og utenfor middelalderkirker. Foto: Leo Kramer

Beskrivelse av 2022-prosjektet Pasjonstidens mysterium, et middelalder-kunstprosjekt:

I møte med våre flotte middelalderkirker var det et mål fra stiftelsen Pasjon om å formidle, og å gi kulturelle opplevelser til barn og unge. Målet var å få kjennskap til den store kunst- og kulturskatt som er knyttet til påskeukens innhold, og å fremme forståelser og tilhørighet gjennom kunstneriske forestillinger med musikk, teater og dans.

Prosjektet hadde sin oppmerksomhet mot kunst og kulturuttrykk, skaperglede, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Dette er sentrale perspektiver i opplæringens verdigrunnlag i den nye læreplanen, «Kunnskapsløftet 2020». Gjennom dette prosjektet ville vi også innfri og operasjonalisere noen av den nye læreplanens kompetansemål.

Gjennom dette prosjektet ville vi bidra til gode kulturelle opplevelser og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, noe som igjen har betydning for lokalsamfunnet og som kan gi varige verdier for elevene. Elevene fikk erfaringer og opplevelser hvordan de estetiske uttrykksformer anvendes innen temaet, Pasjonstidens mysterium – i en middelalder kontekst knyttet til påskeukens innhold. «Pasjonstidens mysterium», ble fremført med temaer fra påskeukens dramaturgi. I kirkenes uterom ble publikum møtt med figurteater.

Beskrivelse av samarbeidet

Prosjektet var i samarbeid mellom grunnskolen i Stavanger, Universitetet i Stavanger (UIS), Høgskolen Vestlandet (HVL) og stiftelsen Pasjon.

Pasjonstidens mysterium ble organisert i ulike faser eller mønster; introduksjon -og forberedelsesfasen, emnevalg og problemformulering, planleggingsfasen, gjennomføringsfasen, produktframstilling- presentasjonsfasen.

Prosjektet var et praksisfellesskap mellom kunstfagstudenter, kunstfaglige veiledere, og 29 elever i femte klasse fra Mosterøy og 31 elever i sjette klasse fra Finnøy Sentralskole. Sammen ble det utviklet og skapt ni forestillinger i Utstein klosterkirke og Hesby kirke. Timeplanen på skolene ble løst opp i ukene 45, 46 og 12. I denne tiden var elever og studentene sammen om å skape forestillingen. Det ble også engasjert fagpersoner innen maske og figurteater, og en som hadde ansvar for kostymering.

Forestillinger, publikumsdeltakelse og omtale

I uke 13 ble det bli arrangert skoleforestillinger og åpne fullsatte forestillinger for publikum i Hesby kirke og Utstein klosterkirke.

Forestillinger i Hesby kirke:

– torsdag 31. mars kl. 11.30., skoleforestilling

– torsdag 31. mars kl. 13.00., skoleforestilling

– torsdag 31. mars kl. 17.00., åpen forestilling for publikum

– fredag 1. april kl. 10.00., skoleforestilling

– fredag 1. april kl. 11.30., skoleforestilling

Forestillinger på Utstein klosterkirke:

– tirsdag 29. mars kl. 10.30., skoleforestilling
– tirsdag 29. mars kl. 13.00., åpen for publikum

– onsdag 30. mars kl. 10.30., skoleforestilling for skolens elever
– onsdag 30. mars kl. 13.00., åpen forestilling for publikum

Prosjektet ble omtalt to ganger i Øyposten, i Bygdebladet, ved HVL og UIS sine nettsider, og i det nasjonale kunstfagtidsskriftet Kontekst.

I Øyposten kan vi lese: «Stilfull pasjon-forestilling i Hesby», og videre «Pasjon-forestillinga til 6. klassingene på Finnøy sentralskole blei ei både stilfull og stemningsfull oppleving»

En av studentene uttrykker seg slik: – Det har vært en spennende reise med intensive dager, overraskende og flotte opplevelser, og ikke minst en fantastisk forestilling som vi sammen har skapt med elevene i femte og sjette klasse.