domkirken1

Sentrum og utgangspunkt for Pasjon er Stavanger domkirke, som har status som unik middelalderkatedral i norsk og Nord-Europeisk sammenheng.

Pasjon

Vi er i full sving med å utforme hva neste pasjon skal bli. Per i dag ser vi for oss neste gjennomføring av Pasjon i perioden 15. – 20. mars 2018.

Vi ønsker å definere Pasjon tydelig som en middelalderfestival som gjennom flere delprosjekter og ulike kunstneriske uttrykksmåter fører klanger og temaer fra middelalderen inn i dagens Stavanger. Vi har et ønske om at Pasjon kan bidra til å løfte fram den spennende historien i Stavanger som knytter kirken og byutviklingen sammen. Vi vil knytte fortid, nåtid og fremtid sammen ved å trekke fram byens historie, gi kunnskap og skape begeistring, samtidig som vi peker på utfordringer og muligheter. Dette ønsker vi å gjøre gjennom varierte uttrykksformer.

Lesten for Pasjon 2018 vil være den samme som tidligere: Flere delprosjekter, med fremføring av nytt mysteriespill i Stavanger Domkirke som hovedprosjektet, gjennomført i pasjonstiden, uken før påske Mysteriespillet tar utgangspunkt i påskens lidelsesfortelling hvor en rekke aktører, profesjonelle og amatører, ved bruk av ulike kunstneriske uttrykk skaper en stor forestilling. Fremførelsen av mysteriespillet har alltid vært kjernen i Pasjon.

Styret i stiftelsen Pasjon

Ragnhild Halle
Styrets leder Kulturrådgiver Stavanger bispedømme

Ingrid Milde
nestleder Redaktør/journalist og kulturarrangør

Anne Lise Ådnøy
Prost Stavanger Domprosti

Per Sigmund Rettedal
Avdelingsleder musikk, dans drama Stavanger katedralskole Bjergsted

Dag Jostein Nordaker
Instituttleder, Institutt for musikk og dans ved UiS.

Harald Sig. Pedersen
Leder Byhistorisk forening Stavanger