domkirken1

Styret for Stiftelsen Pasjon ser seg nødt til å avlyse teaterforestillingen som har hatt planlagt premiere i Stavanger domkirke 15. mars 2018.

Det planlagte Pasjon 2018 avlyses

Styret for Stiftelsen Pasjon ser seg nødt til å avlyse teaterforestillingen som har hatt planlagt premiere i Stavanger domkirke 15. mars 2018.
Endrede forutsetninger:

Økonomi
Den viktigste grunnen er  økonomisk støtte til prosjektet. Vi valgte å utsette gjennomføringen av Pasjon fra 2017 til 2018 i håp om å få med flere av institusjonene, og å skaffe mer økonomisk støtte. Selv om vi ikke har oppnådd dette, opplever vi stor velvilje fra dem som allerede har gitt støtte og de aktørene som har sagt ja til å være med.

Involvering fra kulturinstitusjoner
Som bakgrunn for gjennomføringen av Pasjon har det tidligere vært en bred involvering av profesjonelle og amatører, barn, unge og voksne, som sammen skapte et mangfold av uttrykk på ulike arenaer. Uten de mange samarbeidspartnerne og støttespillerne Pasjon har hatt, ville Pasjon aldri kunne blitt realisert.

De tidligere gjennomførte festivalene har arbeidet i tett samarbeid med Stavanger domkirke, Rogaland Teater, Universitetet i Stavanger, videregående skoler og kulturskoler.

Felles for disse samarbeidspartnerne er at de på ulike områder har stor kompetanse samt ressurser som har vært avgjørende for at Pasjon kunne realiseres.

Vi erfarer nå dessverre at det er reduserte muligheter fra institusjonenes side til å delta i den grad stiftelsen må basere seg på for å kunne gjennomføre Pasjon i tråd med vedtektene.

 

Vi retter en stor takk til alle som har bidradd og alle som er positive til Pasjon. Det er med stor beklagelse at vi nå avlyser  det planlagte Pasjon 2018.

Stavanger, 15. juni 2017
På vegne av styret i Stiftelsen Pasjon
Ragnhild Halle                                              Ingrid H. Milde
Styrets leder                                                   nestleder styret

Styret i stiftelsen Pasjon

Ragnhild Halle
Styrets leder Kulturrådgiver Stavanger bispedømme

Ingrid Milde
nestleder Redaktør/journalist og kulturarrangør

Anne Lise Ådnøy
Prost Stavanger Domprosti

Per Sigmund Rettedal
Avdelingsleder musikk, dans drama Stavanger katedralskole Bjergsted

Dag Jostein Nordaker
Universitetet i Stavanger

Harald Sig. Pedersen
Leder Byhistorisk forening Stavanger