domkirken1

Styret for Stiftelsen Pasjon planlegger et nytt Pasjon med premiere i Stavanger domkirke våren 2019.

Styret i stiftelsen Pasjon

Styreoversikt kommer på plass i løpet av første halvår 2018.