Neste Pasjon

Stiftelsen Pasjon arbeider med to prosjekter som er tett koplet til hverandre; Pasjon 2022 og Pasjonsspill2025.

Det første arrangement skjer ved inngangen til og ved avslutningen av fasten i 2022. Formålet er å øke bevissthet og kunnskap om Stavangers særegne kirkelige historiske opphav, og pasjonshistoriens plass blant våre kulturelle og religiøse røtter.

Pasjonsspill2025 vil bli en skreddersydd produksjon i anledning kirke- og byjubileet i 2025. Produksjonen planlegges å like mye tematisere Stavanger domkirkes historie og de engelske forbindelsene som mysterie- og pasjonsspilltradisjonen.

Det vil bli lagt ut mer informasjon om de to Pasjon-prosjektene etter hvert som de tar form.