Stavanger Domkirke hadde i middelalderen flere relikvier og var dermed et
naturlig pilegrimsmål. Etter nesten 500 år ser vi at pilegrimen har kommet
tilbake, selv om hun har en annen form og karakter enn den gang. Mange
vandrer i Spania eller mot Trondheim, men også mindre og lokale pilegrimsleder
vokser frem. Hvorfor skjer dette? Hva er motivasjonen for den
moderne pilegrim? Vi ønsker å bringe dette temaet inn som en sentral del
av Pasjon 2013, også med fokus på lokale pilegrimsleder i Rogaland.