Her er korte filmklipp fra Pasjon 2019.

Film 1 er en innledende presentasjon av prosjektet. I Film 2 får du se noen av karakterene som var med. Film 3 prøver å gi et innblikk i det visuelle konseptet i forestillingen, bruk av rom og bjelken som sentralt symbolsk virkemiddel .

Klikk på tekstene nedenfor for lenker videre til YouTube:

  1. Presentasjon av prosjektet Pasjon 2019 (2 min. 38 sek.)
  2. De ulike figurene, rollene og sangerne (3 min. 6 sek.)
  3. Visuelt konsept, rom og bjelken (3 min. 10 sek.)