Kunstnerisk ledelse for Pasjon 2019

  • Komponist: Wolfgang Plagge
  • Kunstnerisk leder, tekstbearbeiding og regi: Berit Aarrestad
  • Musikalsk leder: Oddgeir Kjetilstad
  • Scenografi og kostymer: Terese Arildsdatter Riis
  • Lysdesign: Bjørnar Mæland
  • Kunstnerisk konsulent: Mette Arnstad
  • Prosjektleder: Siri Malmstrøm
  • Produksjon: Stiftelsen Pasjon

Medvirkende er skuespillerne Mette Arnstad, Penda Faal, Espen Hana og Even Rasmussen, kantor Vidar Vikøren, studenter fra Universitetet i Stavanger (UiS); fakultet for utøvende kunstfag, samt korene i Stavanger domkirke.