Skoleprosjekt for Pasjon 2022

Skoleprosjektet som inngår i Pasjon 2022 blir ledet av Berit Aarrestad og Kari Olene Oma Rønnes.

De to vil samarbeide i forkant av prosjektet, og vil dele ansvaret omkring det kunstdidaktiske opplegget med studentene på Utstein kloster og Hesby kirke.

Kunststudentene ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) og ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) har grunnskole- og alternativ praksis knyttet til prosjektet. Det vil være dans-, sang-, musikk- og teater/drama-studenter som har minimum bachelor i sitt kunstfag som vil delta i prosjektet. Det vil bli laget to ulike forestillinger med utgangspunkt i påskefortellingen.

På Utstein Kloster vil kunstarten teater være sentral hvor musikk, sang og dans er integrert. I Hesby kirke vil kunstarten dans være sentral hvor musikk, sang og teater er integrert. PPU-studenter med fordypning i dans, musikk, sang og teater vil ha sin praksis sammen med elever i grunnskolen med forestillinger i Hesby kirke og Utstein kloster. Innenfor rammene for påskefortellingen har studentene kunstnerisk frihet.

Foreløpig vil forestillingene inneholde ulike stasjoner hvor tema fra påskeukens dramaturgi vil bli utforsket.

  1. Begeistringen – (Inntoget i Jerusalem)
  2. Måltidet – (Det siste måltid, nattverden)
  3. Sorgen/sviket – (Getsemane og Peters fornektelse)
  4. Håpet/gleden – (Oppstandelsen)

I uke 13, 2022 vil skoleelever fra hele Stavanger være publikum. I helgen åpner vi opp for allmennheten. Vi planlegger på søndagen å ha en felles avslutning for skoleprosjektet på Utstein kloster.

Konsertene i Talje og Sørbø kirker blir evt. ledet av kantor Arne Martin Aandstad.

Vi jobber med å få en prosjektleder for kunst/skoleprosjekt og seminaret.

Mer informasjon kommer så snart detaljene er på plass.