Styret i stiftelsen Pasjon (oppdatert 09.03.2020):
Styreleder Marit Boyesen – maritboyesen(at)gmail.com
Styremedlem Per Andreassen – per.andreassen52(at)gmail.com
Styremedlem Knud Helge Robberstad – khrobber(at)online.no
Styremedlem Kari Olene Oma Rønnes – kari.o.ronnes(at)uis.no
Styremedlem Anna S. Songe-Møller – anna.songe.moller(at)gmail.com
Styremedlem Per A. Thorbjørnsen – perarmand@venstre.no