Denne tradisjonsrike begivenheten rommer flere spennende arrangement og gjennomføres i tiden før påske. Arrangementene vil foregår i Stavanger sentrum og med domkirken som naturlig midtpunkt.

Les mer
 • Seminarforedrag på bokhuset i mars 2023

  Tre påfølgende onsdager i mars måned vil Pasjon 2025 invitere til åpne foredragskvelder. Disse vil fokusere på ulike dimensjoner ved måltidet. Som begrep og begivenhet rommer måltidet sentrale trekk ved...

  LES MER

 • Pasjon 2022: – Stilfull pasjon-forestilling i Hesby

  Beskrivelse av 2022-prosjektet Pasjonstidens mysterium, et middelalder-kunstprosjekt: I møte med våre flotte middelalderkirker var det et mål fra stiftelsen Pasjon om å formidle, og å gi kulturelle opplevelser til barn og...

  LES MER

 • Pasjon 2022 – Pasjonstidens mysterium – et skoleprosjekt

  Skoleprosjektet Pasjon 2022 blir ledet av Kari Olene Oma Rønnes og Berit Aarrestad. Kunststudentene ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) og ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) har...

  LES MER

Ønsker du å være frivillig?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

  uis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

  LayerSlider encountered a problem while it tried to show your slider.Please make sure that you've used the right shortcode or method to insert the slider, and check if the corresponding slider exists and it wasn't deleted previously.