Pasjon har sitt navn fra begrepet Pasjonstiden som tradisjonelt er betegnelsen på de siste to ukene i fastetiden og frem til påskeaften, til minne om Jesu lidelse og død.

Ordet pasjon kommer fra det latinske pati som betyr å lide, men det har også betydningen lidenskap. Denne spennende dobbelbetydningen ligger til grunn for hvert Pasjonsspill, men innhold, manus og form er forskjellig for hver gang.

I påskens fortelling finner vi begge betydningene: Den lidenskapelige kjærligheten som gir sitt liv uten betingelser og lidelsen ved Jesu død.

På tross av at lidelse og lidenskap står langt fra hverandre når en opplever det, kan veien mellom dem i mange tilfeller være svært kort. Vi opplever lidelse i møte med verdens dødskrefter. Det utfordrer oss til å løfte frem lidenskapen i møte med livets muligheter.

For å belyse lidelse og lidenskap vil vi i årets Pasjon bruke de syv dødsyndene og kardinaldydene, for særlig å fremme menneskeskapt lidelse og det middelet vi har mot den.