Pasjon 2022 – seminar og kunstnerisk prosjekt

Pasjonsprogrammet i 2022 blir todelt. Det skal ramme inn fasten som leder opp til påsken.

Del 1
Programmet første del, som kommer i forkant av fasten, vil behandle og utdype den ene av stasjonene som beskrives under del 2, som i den kristne påsketradisjonen er knyttet til nattverden, nemlig ‘måltid’. Det har tittelen Å fråtse og faste.

Gjennom en lang rekke innslag, som hovedsakelig vil presenteres gjennom dialog, foredrag, intervju og debatt, kommer en til å rette søkelyset mot diverse underaspekter av ‘måltid’. Temaene er dels historiske og dels aktuelle av karakter, dels filosofisk reflekterende og dels mer orientert mot praktisk virkelighet. Med andre ord vil en utforske måltidet som både begrep og begivenhet. Begge dimensjoner rommer helt sentrale trekk ved våre moderne liv og ved religiøst liv: Måltidet har til å begynne med en både inkluderende og ekskluderende funksjon, det kan virke både samlende og splittende. For moderne familier er dessuten måltidet som institusjon og samlingspunkt kritisk truet. Samtidig er det i tiltagende grad også en skueplass for raffinement og status, og naturligvis for matkunst som fag.

Seminaret vil innledes med en refleksjon over dødssyndsbegrepet og avsluttes med høymesse med en kirkekaffe utenom det vanlige. Derimellom blir det blant annet en konsert lørdag kveld med tidligmusikk (barokk, renessanse), og hvor mat og måltid er den røde tråd.

Seminaret består av åpne arrangementer. Det vil si, selv om det faglige nivået er høyt, kommer det til å være åpent i form og henvendelse. Målgruppen er bred, men en regner med at evenementet overveiende vil tiltrekke seg det man i gamle dager kalte «den opplyste allmennhet». Klosterkirken skal i hovedsak være arena for seminaret.

Del 2
Programmets annen del er et kunstnerisk prosjekt i samarbeid med lokale skoler og PPU-utdanningen ved UiS, fakultet for utøvende kunstfag. Dette skal gjennomføres ved utgangen av fastetiden og vil være organisert som kunstneriske responser på vesentlige elementer i den kristne påskefortellingen. Elementene kan formuleres som fire ulike stasjoner: Begeistring – Måltid –
Sorg/svik – Glede/håp.

Mer informasjon og program vil bli publisert så snart det er klart.