nytt-pasjon

Prosessen med å realisere neste pasjon er i gang

Prosessen med å realisere et nytt Pasjon i Stavanger er i gang. Pasjon har tidligere vært gjennomført i år 2000, 2004, 2008 og 2013.

Vi ønsker nå at Pasjon tydeligere skal være en middelalderfestival som er synlig og som gir ulike og spennende opplevelser for befolkningen i byen og regionen. Vi ønsker å knytte fortid, nåtid og framtid sammen ved å trekke fram byens historie, gi kunnskap og skape begeistring samtidig som vi peker på utfordringer og muligheter.

Hvordan fornye og foredle arrangementets kunstneriske innhold
Pasjon har hver gang vært noe nytt, både i utforming og innhold. Manuset for mysteriespillet vil som tidligere være nyskrevet, og delprosjektene vil være nye både i form og innhold. Vi vil denne gang også samarbeide med Institutt for sang og dans ved universitetet i Stavanger og med menigheter i Stavanger. Vi ønsker et tettere samarbeid med Domkirken musikk og ønsker å være med å bidra inn i deres Pasjonsuker.
Vi arbeider nå tydeligere med å fremstå som en middelalderfestival. Det er derfor naturlig å ønske et samarbeid med restaureringsarbeidet som nå pågår på og i kirken. Vi vil knytte til oss kompetansen deres samtidig som vi samarbeider med og om formidlingsbiten knyttet til dette arbeidet, og lar det bli del av prosjektene for Pasjon 2018. Vi ønsker å bruke Pasjon for å løfte fram den spennende historien i Stavanger som knytter historien til kirken og byen sammen. I den forbindelse er det naturlig å ønske et samarbeid med byhistorisk forening.

Nytt styre for Stiftelsen Pasjon er etablert, og har hatt sine første møter. Vi er tidlig i prosessen med å tenke og ønske hva neste Pasjon skal bli. Per i dag ser vi for oss neste gjennomføring av Pasjon i tidsrommet 15.–20. mars – 2018. Lesten for Pasjon 2018 vil være den samme som tidligere: Flere delprosjekter, med nytt mysteriespill i Stavanger domkirke som hovedprosjektet, gjennomført i pasjonstiden, uken før påske.