Styret i stiftelsen Pasjon 
Ragnhild Halle, styrets leder, Kulturrådgiver Stavanger bispedømme
Ingrid Milde, nestleder Journalist/redaktør og kulturarrangør
Anne Lise Ådnøy, Prost Stavanger Domprosti
Per Sigmund Rettedal, Avdelingsleder musikk, dans drama Stavanger katedralskole Bjergsted
Dag Jostein Nordaker, Instituttleder, Institutt for musikk og dans ved UiS.
Harald Sig. Pedersen, Leder Byhistorisk forening Stavanger