davidbetseba

David og Batseba

David og Batseba 

Søndag 22. mars 2015 i St. Petrikjelleren, arrangerte styret i Pasjon en forsmak på handlingen vi møtte i Ståle Kleibergs opera David & Batsheba, som ble fremført i Domkirken 27. og 28. mars.

Bibeltekstene som ble fremført i St. Petrikjelleren, er de som ligger til grunn for librettoen. Elever fra Stavanger katedralskole, Bjergsted var med og løftet fram tekstene gjennom ulike musikalske uttrykk.

Medvirkende: Anne Lise Ådnøy, tekstleser, Terje Engstrøm, tekstleser,
Mathilde Catriona Bjørseth, sang, Maria Bue Kessel, klaver.
Ragnhild Thoring, regi, Einar Furuly, lys.